BML Hydroteknik AB - anläggningar och delar (plasttankar m.m.) till anläggningar för vattenrening och ytbehandling m.m.

BML Hydroteknik AB
 

Om företagetKontakta oss


   Vattenrening

   Ytbehandling

   Plasttankar

   Doserpumpar

   Elektroder

   Filterpressar

   Flödesmätare

   Instrument

   Jonbytare/jonfilter

   Kemipumpar

   Membranfilter

   Patronfilter/filtermaterial

   Styrsystem

   Torkanläggningar

   bml@bmlhydro.se

VATTENRENINGSANLÄGGNINGAR

Genomflödesanläggningar för kontinuerlig rening, utfällning, slamavvattning och slutfiltrering av industriellt avloppsvatten med:

Uppsamlingstankar, behandlingstankar, lamellseparator, filterpress, membranfilter, jonbytare, doserpumpar, ph/redox mätkretsar, kemipumpar och datorbaserat mät- och presentationssystem.

Satsvis arbetande reningsanläggningar för industriellt avloppsvatten med:

Uppsamlingstankar, behandlingstankar, doseringsutrustning, slamavvattning, renfiltrering och datorbaserat mät- och presentationssystem.

Satsvis arbetande reningsanläggning

© 2012 BML Hydroteknik AB

bml@bmlhydro.se | BML Hydroteknik AB, Box 6026, S-261 06 Landskrona
Tel: ++46 (0)418 43 50 50 | Fax: ++46 (0)418 43 57 80