BML Hydroteknik AB - anläggningar och delar (plasttankar m.m.) till anläggningar för vattenrening och ytbehandling m.m.

BML Hydroteknik AB
 

Om företagetKontakta oss


   Vattenrening

   Ytbehandling

   Plasttankar

   Doserpumpar

   Elektroder

   Filterpressar

   Flödesmätare

   Instrument

   Jonbytare/jonfilter

   Kemipumpar

   Membranfilter

   Patronfilter/filtermaterial

   Styrsystem

   Torkanläggningar

   bml@bmlhydro.se

ELEKTRODER

Rätt val av elektrod är antagligen den viktigaste faktorn för att uppnå god precision i pH-mätning. K-seriens elektroder erbjuder hög exakthet, högre responshastighet och ofta en längre livstid än andra elektroder. Specialitetselektroder har skapats med särskilda tillämpningar i åtanke.
 
Applications K-series Standard Speciality
Reproducibility < 0.01 pH, KD types
< 0.02 pH, KC types
< 0.03 pH < 0.03 pH
Response time (95%) < 5 secs, KD types
< 10 secs, KC types
< 20 secs < 20 secs
General purpose, buffers KCW11, KCE11, KCE11/AJ PCW711, CW711, CE711, CER711, CW711/AJ 7172B, 7165B, TR/CW711/TB, TR/CE711/TB
General purpose with integral ATC KTCE/A/142 TCCE/A/142 -
General purpose, rugged LCE11 CE711, CER711 TR/CW711/TB
Alcohols KDCW11 CW711/DJ -
Biological samples, tris, proteins KCWB11, KCMWB11 CW711/DJ TR/CW711/TB
Education, student use KCE11 CE711 TR/CE711/TB
Emulsions, slurries KDCW11 - 7172B
Enzymes KCMWB11 - TR/CMAW711/TB
Extreme pH
- acidic <2
KDCW11 - 7172B
Extreme pH
- alkaline >12
KDCJ11 - -
Extreme temp.
< +5°C
KCTW11/100/BZ CW711/DJ -
Extreme temp.
> +90°C
- CGHS11 -
Fermenter use - ACE and PHT types -
Fluorides, HF and acidic fluorides - SESb11 93-3019/11
Foods - liquid KDCW11, KDCE11 CW711, CE711 TR/CW711/TB, TR/CE711/TB
Foods - sauces and dressings KDCW11, KDCE11 - 7165B, 7172B
Foods - semi-solid KCMSW11 CSW711, CMSW711/6 TR/CMAW711/TB
Foods - solid K/KNIPHE KNIPHE -
Foods - surface KDCEF11 CFW711 -
High ionic strength samples KDCW11 CW711 -
High molecular weight samples KDCW11 - 7165B, 7172B
Long reach, flasks KCTW11 CW711/A=300, CTW711, CTE711 TR/CTW711/TB
Low ionic strength samples KDCW11, KDCE11 - CT711/LCW, CE711/LCW
Meat K/KNIPHE KNIPHE -
Non-aqueous samples KDCW11 CW711/DJ -
Online measurements KDI22/PT100 - -
Pharmaceutical KCW11 CW711 TR/CW711/TB
Research, general KCW11 CW711/DJ TR/CW711/TB
Sediments and mud KDCW11, KDCE11 - -
Small samples - test tubes KCTW11, KCMAW11 CMAW711, CTW711 TR/CTW711/TB
Small samples - NMR tubes KCMAW11/3.7/180 CMAW711/3.7/180 -
Small samples - microtitre plates KCMW11/3mm - -
Small samples, ~50μl KCMAW11/4/5/SC CMAW711/4/5/SC IQ120
Soil KCMSW11 CSW711, CMSW711/6 -
Surfactants (washing powder) KDCW11, KDCE11 CW711/TCJ -
Titration, general KCW11 CW711/DJ -
Titration, special vessels KCWL/C14/85 CWL/C14/85 -
Viscous samples KDCW11, KDCE11 CW711/TCJ 7165B, 7172B
Water - pure, distilled, acid rain KDCW11, KDCE11 - CT711/LCW, CE711/LCW
Water - potable KCW11, KCE11 CW711, CE711 -
Water - seawater KDCW11, KDCE11 - 7165B, 7172B
Water - waste, effluent KDCW11, KDCE11 - 7165B, 7172B

© 2012 BML Hydroteknik AB

bml@bmlhydro.se | BML Hydroteknik AB, Box 6026, S-261 06 Landskrona
Tel: ++46 (0)418 43 50 50 | Fax: ++46 (0)418 43 57 80