BML Hydroteknik AB - anläggningar och delar (plasttankar m.m.) till anläggningar för vattenrening och ytbehandling m.m.

BML Hydroteknik AB
 

Om företagetKontakta oss


   Vattenrening

   Ytbehandling

   Plasttankar

   Doserpumpar

   Elektroder

   Filterpressar

   Flödesmätare

   Instrument

   Jonbytare/jonfilter

   Kemipumpar

   Membranfilter

   Patronfilter/filtermaterial

   Styrsystem

   Torkanläggningar

   bml@bmlhydro.se

MEMBRANFILTER

BML konstruerar och tillverkar en serie keramiska membranfilter för tekniska ändamål. Dessa membranfilter tillverkas med keramiska membran och med rörsystem av PVC eller CPVC och med komponenter och stativ av syrafast, rostfritt stål. De kan användas för filtrering av processlösningar, avfettningsbad, oljeemulsioner, öl och andra drycker samt för renfiltrering av avloppssystem.

Membranfiltret ansluts till lager- och cirkulationstank, vatten, luft och uppsamlings- och produkttank. Tvättanken är fristående, men tillhör filtret.

Membranfiltrets pump cirkulerar vätskan genom membranmodulerna, antingen internt eller över lagertanken, och ren vätska, permeat, separeras från huvudflödet, som därvid koncentreras.

Till membranfiltret används keramiska rörmembran i syrafasta moduler med 3, 7 eller 19 rör och med porfinheter mellan 0,05 och 1 mm. Övriga konstruktionsdetaljer är standardkomponenter som ger filtret en lång och säker drift.

Filterna utrustas med backpulsenhet och kemisk tvättning för att automatiskt hålla rörmembranen rena.

Parameter / KMF-typ KMF 3-1 KMF 7-1 KMF 7-2 KMF 19-1 KMF 19-2
Material i membran och modul SIS 2343 SIS 2343 SIS 2343 SIS 2343 SIS 2343
Antal moduler 1 1 1 1 2
Membranyta / m² 0.5 1.4 2.8 3.8 7.5
Flöde, retentat / m³/h 3.5 7 7 14 14
Arbetstryck / bar 1.5 - 3 1.5 - 3 1.5 - 3 1.5 - 3 1.5 - 3
Flödesmät., permeat, l/h 30-300 30-300 60-600 100-1000 160-1600
Pumpeffekt / kW 1.5 2.2 2.2 3 3
Elektrisk isolationsklass IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65
Elektriska anslutn., plint 230/400 V, 3-fas, 50 Hz
Filterdim. / mm 120 x 800 x 1500 / 120 x 800 x 1800
Tvättmoduldim. / mm 600 x 800 x 800
Tillopp / mm 32 40 40 50 50
Färskvatten / mm ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
Utlopp retentat / mm 32 32 40 50 50
Utlopp permeat / mm 20 20 20 25 25
Tvättank / mm 20 20 20 20 20
Tryckluft / tum 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8

© 2012 BML Hydroteknik AB

bml@bmlhydro.se | BML Hydroteknik AB, Box 6026, S-261 06 Landskrona
Tel: ++46 (0)418 43 50 50 | Fax: ++46 (0)418 43 57 80