BML Hydroteknik AB - anläggningar och delar (plasttankar m.m.) till anläggningar för vattenrening och ytbehandling m.m.

BML Hydroteknik AB
 

Om företagetKontakta oss


   Vattenrening

   Ytbehandling

   Plasttankar

   Doserpumpar

   Elektroder

   Filterpressar

   Flödesmätare

   Instrument

   Jonbytare/jonfilter

   Kemipumpar

   Membranfilter

   Patronfilter/filtermaterial

   Styrsystem

   Torkanläggningar

   bml@bmlhydro.se

JONBYTARE/JONFILTER

  • Avsaltning av råvatten

  • Rening och recirkulering av sköljvatten i galvaniska anläggningar

  • Rening och recirkulering av sköljvatten efter fosfateringsanläggningar

  • Framställning av batterivatten till blyackumulatorer

  • För medicinskt ändamål

  • Inom livsmedelsindustrin

  • Andra ändamål där vattnets salthalt är för hög

Storlek C1 C2 C3 C4 C5 C6
Max. flöde / m³ / h 2 4 8 12 18 25
Kapacitet vid 1ºdH / m³ / h (ca) 80 120 370 540 870 1250
Regenereringstid / min. (ca) 120 120 160 180 180 180
Aqua Ionic Regulator 7 p 7 p 7 p 7 p 7 p 7 p
Kemikalieförbrukning, HCl 25% / l 7 15 38 66 90 150
Kemikalieförbrukning, NaOH 25% / l 7 15 38 66 90 150
Min. arbetstryck / bar 2 2 2 2 2 2
Max. arbetstryck / bar 6 6 6 6 6 6
Max. arbetstemperatur / ºC 50 50 50 50 50 50
Tryckfall vid max. flöde / bar 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Anslutning till- och utlopp 1" 1" 1 ½" 2" 2 ½" 3"
Anslutning avlopp 1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½" 2" 2"
Höjd / mm 1600 1600 2000 2225 2225 2265
Längd / mm 900 900 1800 1950 2100 2250
Bredd / mm 550 600 950 1000 1150 1300
Elanslutning V / Hz 230/50 (via transformator 230 / 12 V)
Min. fri höjd över filter / mm 900 900 900 900 900 900

© 2012 BML Hydroteknik AB

bml@bmlhydro.se | BML Hydroteknik AB, Box 6026, S-261 06 Landskrona
Tel: ++46 (0)418 43 50 50 | Fax: ++46 (0)418 43 57 80